Mayıs 27, 2024

Obezite Cerrahisi (Tüp Mide) Sonrası Kilo Kaybı ve Diğer Sağlık Etkileri

Obezite Cerrahisi Sonrası Kilo Kaybı: Uzun Vadeli Başarılar ve Sağlık Faydaları

Obezite cerrahisi, kilo vermek ve sağlığı iyileştirmek isteyenler için etkili ve kalıcı bir çözüm sunar. Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği, obezite cerrahisi sonuçlarını değerlendirmek için kilo kaybı, ek hastalıkların iyileşmesi, cerrahi komplikasyonlar ve yaşam kalitesi gibi kriterler belirlemiştir. Bu cerrahinin orta ve uzun vadeli sonuçları, güvenliği, etkinliği ve kalıcılığı açısından kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve literatürde geniş çapta rapor edilmiştir.

Kalıcı Kilo Kaybı

Obezite cerrahisi, ameliyat sonrasında fazla kiloların %60’tan fazlasının kaybını sağladığı için, kalıcı kilo kaybı sağlamada diğer yöntemlerden üstün bulunmuştur. Bu başarı, uygulanan cerrahi operasyon türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Çeşitli çalışmalar, obezite cerrahisinin diyet, egzersiz ve diğer yaşam tarzı müdahalelerinden daha etkili olabileceğini göstermiştir.

Sağlık Üzerindeki Pozitif Etkiler

Obezite, hemen hemen her organ sistemini etkileyen hastalıklarla ilişkilidir. Bunlar arasında kardiyovasküler sistem (hipertansiyon, dislipidemi, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, inme), solunum sistemi (obstrüktif uyku apnesi, astım), sindirim sistemi (gastroözofageal reflü hastalığı, safra kesesi hastalığı, pankreatit), endokrin sistem (insülin direnci, tip 2 diyabet), üreme sistemi (polikistik over sendromu, kısırlık), karaciğer (non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, NASH), böbrekler (nefrolitiyazis, kronik böbrek hastalığı), kas-iskelet sistemi (osteoartrit) ve mental sağlık bulunmaktadır. Obezite cerrahisi sonrasında bu hastalıkların çoğunda iyileşme, bazı durumlarda ise tamamen iyileşme görülmüştür.

Metabolik Sendrom ve Kardiyovasküler Riskler

Metabolik sendromun cerrahi sonrası önemli ve kalıcı klinik iyileşme gösterdiği kanıtlanmıştır. 180.000’den fazla hasta üzerinde yapılan büyük bir kohort çalışmasında, obezite cerrahisi geçiren hastaların ameliyattan dört yıl sonra kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü ve inme risklerinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir. Bu uzun vadeli kardiyovasküler risk azalması, özellikle eşzamanlı tip 2 diyabeti olan bireylerde belirginleşmiştir. 10 yılı aşkın süredir yapılan çalışmalar, cerrahi sonrası daha fazla kilo kaybı ve T2D, hipertansiyon ve dislipidemi gibi durumların iyileştiğini göstermiştir.

Diyabet Yönetiminde Cerrahinin Üstünlüğü

Çalışmalar, gastrik bypass (mide bypassı) veya tüp mide ameliyatı ile yapılan tıbbi tedavinin, sadece tıbbi tedaviye kıyasla diyabetin uzun vadeli tedavisinde daha üstün olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, metabolik cerrahinin tip 2 diyabet yönetiminde beş yıl sonra tıbbi tedaviye üstün olduğu gösterilmiştir. Diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarının da cerrahi sonrası azaldığı ve diyabetik nefropati riskinin iyileştiği retrospektif ve randomize prospektif çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Sonuç olarak, obezite cerrahisi, sadece kilo kaybını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda obeziteyle ilişkili birçok sağlık sorununu iyileştirir ve hatta bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırır. Bu, obezite cerrahisini kilo yönetimi ve sağlık iyileştirmede güçlü ve etkili bir seçenek haline getirir.

Ameliyat Sonrası Yaşam Tarzı Değişikliklerinin Önemi

Obezite cerrahisi sonrası beklenen bu faydaların görülmesi ancak yaşam tarzında yapılan değişikliklerle mümkündür. Yanlış diyet uygulamaları ve sağlıksız alışkanlıklar, yeniden kilo kazanımına yol açabilir. (Konuyla ilgili olarak bu yazıyı da okumak isteyebilirsiniz)

Ayrıca, obezite cerrahisi bazı riskler ve komplikasyonlar da taşır. Bu nedenle, obezite cerrahisi sonrası uygun beslenme ve yaşam tarzı konusunda rehberlik almak şarttır. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri, cerrahinin uzun vadeli başarısını garanti altına alır ve ameliyat sonrası komplikasyon riskini azaltır. Sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan sürekli destek ve danışmanlık, hastaların hedeflerine ulaşmasına ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olur.

 

Doktor Diyetisyen Ece ÇELİK ATALAY

Leave A Comment